ФАНТАСТИКО все още няма поет етичен ангажимент за снабдяване само с яйца от ферми без клетки

Подпишете призива и помогнете на кокошките носачки в България

Петиция към търговска верига ФАНТАСТИКО за етично снабдяване с яйца от ферми без клетки

Вече 560 души са подписали петицията. Трябват още 440 до следващата цел.

56 %

Петицията се провежда от Сдружение "Кампании и активизъм за животните в индустрията" (КАЖИ). Ние уважаваме Вашата поверителност и гарантираме, че предоставената информация ще се използва само за цели, свързани с петицията. Пълната информация за защита на личните Ви данни може да бъде намерена в нашата Политика за поверителност. С подписването на петицията, Вие се съгласявате с обработката на личните Ви данни за целите на петицията.

Близо 860 милиона яйца за консумация се снасят годишно[1] в страната от кокошки в тесни метални клетки с телен под. Над 3,5 милиона [2] птици в България прекарват живота си на площ с размерите на лист А4.

Редица търговски вериги като Kaufland, Lidl, Billa, Metro вече поеха ангажимент да преустановят снабдяването си с яйца от клетъчно отглеждани кокошки.

Помогнете да насърчим ФАНТАСТИКО да направи етичен избор!

Едва 1/3 от всички индустриални ферми за производство на яйца в България отглеждат в клетки 75% от всички кокошки в страната [1] . Те произвеждат яйцата с код 3.

ФАНТАСТИКО продължава да снабдява търговската си мрежа с яйца от ферми с клетки.

Обикновено в тези ферми клетките са подредени в хоризонтални редове на няколко етажа. В тях кокошките прекарват дните и нощите си затворени с десетки други птици. Те не могат да ровят в почвата, да правят прашни бани, дори нямат възможност да разперят крилете си.

Животът на кокошката носачка в клетка започва с подрязване на човката до 10-дневна възраст. Тогава тя е още пиле, докато мъжките се унищожават при излюпването. Целта е да се предотвратят изкълваването на перата и канибализмът в зряла възраст. Това нетипично поведение обикновено е провокирано от условията на живот и стреса, на който са подложени.

В индустриалното животновъдство кокошките носачки обикновено биват отглеждани в клетки до 80-седмична възраст – година и половина след излюпването им.

След тази възраст интензивността на снасяне на яйца от кокошката става икономически неизгодна за бизнеса. Практика е тогава птиците да се транспортират към кланица, въпреки че способността на кокошката да снася яйца продължава.


В клетката всяка кокошка разполага с използваемо пространство с площта на лист А4. Тя не може дори да разпери крилете си. Кокошката няма условия да изпълнява естественото си поведение. Тя не успява да осъществява елементарни физиологични функции и започва да проявяват агресивно поведение като кълване на пера и канибализъм.


Отглеждането на кокошки носачки в клетка е жестока практика.
Клетките трябва да бъдат забранени!

Вашата подкрепа може да окаже
реално влияние върху решенията на бизнеса
да направи етичен избор при снабдяването с яйца!

Текст на петицията

ФАНТАСТИКО е българската търговска верига с най-голям брой обекти в страната. Позицията Ви относно етичното снабдяване с яйца има огромно значение за живота на милиони птици.

ФАНТАСТИКО, Вие имате възможността да се откроите като водеща българска компания, която взема предвид опасенията на клиентите си и благосъстоянието на животните, ако предприемете нужните действия възможно най-скоро.

В над 40 Ваши обекта в България се продават яйца от клетъчно отглеждани кокошки или „яйца с код 3“. Ако поемете ангажимент за снабдяване с яйца от ферми без клетки, ФАНТАСТИКО може да стане първата българска търговска верига с етично отношение към кокошките носачки.

Редица международни търговци с представителства в България вече поеха такъв ангажимент. ФАНТАСТИКО обаче все още отсъства от националната и международната мрежи от отговорни компании с хуманно отношение към птиците.

Призовавам ФАНТАСТИКО да поеме ангажимент за етично снабдяване с яйца от ферми без клетки. По този начин Вие ще допринесете за по-хуманното отношение към кокошките носачки.

Подписвайки тази петиция, настоявам да заемете активна позиция за подобряването на живота на кокошките в България.

Подписвам

Споделете петицията

Насърчете Ваши приятели и близки да застанат в защита на кокошките носачки в клетки, които произвеждат яйцата с код 3 за рафтовете на ФАНТАСТИКО


[1] Агростатистика № 385 – май 2021 на Министерството на земеделието, храните и горите: Птицевъдството в България през 2020 година

[2] Българска агенция по безопасност на храните: Регистър на стокови кокошки носачки, отглеждани в уголемени клетки, актуализиран на 25.02.2022 г.